Denne illustration fra WIEN´s kommune viser, at en bilist i gennemsnit bruger 68 så meget vejareal til kørsen som en passager i en sporvogn og 28 gange så meget som en buspassager