Erstatning for forsinkelser (Tænk nr. 8/99 - oktober 1999)

Af konsulent Anders Hjorth Jensen, Forbrugerrådet

Monopolvirksomheder, som den kollektive trafik og postvæsenet, har i årevis haft en særstatus i forhold til private serviceudbydere. Hvis toget eller brevet blev forsinket, var det bare ærgerligt, uanset hvilke udgifter og problemer, forsinkelsen betød for kunden. Man kunne således ikke få erstatning, hvis man på grund af en togforsinkelse kom for sent til en flyafgang og måtte købe en ny billet eller hvis en ordre gik i vasken, fordi brevet med tilbudsmaterialet var flere dage undervejs.

Forbrugerrådet har længe kritiseret, at forbrugernes rettigheder i forhold til kollektiv trafik ofte er mangelfulde eller tilfældige. Nu kan DSB og Post Danmark imidlertid ikke længere blankt afvise deres erstatningsansvar ved forsinkelser.

Både for DSB og Post Danmark gælder særlig lovgivning, og for begge virksomheder er disse rammer for nylig revideret.

Til forskel fra den gamle Jernbanelov forhindrer den nye lov ikke, at man kan få erstatning for forsinkede tog hos DSB. Og Post Danmark har i en ny bekendtgørelse fået tilføjet en paragraf om, at der gælder almindelig dansk erstatningspraksis, når posten bliver væk, forsinkes eller beskadiges.

Der er med disse ændringer tale om et klart politisk signal om, at DSB og Post Danmark i højere grad skal behandle sine kunder efter de almindelige erstatningsregler, som andre erhvervsvirksomheder er underlagt.

De to monopolvirksomheders argument for det modsatte har hidtil været, at pengene til erstatning i sidste ende skal hentes hos forbrugerne eller statskassen. Hertil er der blot at sige, at dette er vilkårene for den øvrige del af erhvervslivet, og at en erstatning netop kommer de kunder til gode, der har lidt et tab, hvilket kun er rimeligt.

Forbrugerrådet støtter naturligvis en udvikling mod større kundefokusering og øget service. Men hverken DSB eller Post Danmark har endnu informeret forbrugerne om deres nyerhvervede rettigheder. DSB er i gang med arbejdet, men endnu venter vi på et klart udspil, der viser, at de vil leve op til deres ansvar som aktive erhvervsdrivende og efterleve de spilleregler vedrørende erstatninger som det øvrige erhvervsliv er underlagt.